Κεφαλαιακή ενίσχυση, εθελουσία εξόδου, μεταβίβασή περιουσιακών στοιχείων σε νέες εταιρείες και σημαντική διαγραφή χρεών προβλέπουν οι συμφωνίες εξυγίανσης των καζίνο Ρίου και Αλεξανδρούπολης του ομίλου Πηλαδάκη που κατατέθηκαν προς επικύρωση στα Πολυμελή Πρωτοδικεία Πάτρας και Αθήνας αντίστοιχα. Για το καζίνο Κέρκυρας, που ανήκει στον ίδιο όμιλο, η συμφωνία εξυγίανσης αναμένεται να κατατεθεί αρχές της νέας χρονιάς, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η εξέλιξη έρχεταισε συνέχεια της συμφωνίαςτης εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων Intrum με το ελληνικών συμφερόντων βρετανικό επενδυτικό κεφάλαιο Glafka Capital. Αντικείμενο της εν λόγω συμφωνίας είναι η εξαγορά, με σημαντικό discount, από το Glafka των τραπεζικών δανείων των Theros International Gaming και Vivere Entertainment Εμπορική και Συμμετοχών, των εταιρειών διαχείρισης των καζίνο Ρίου και Αλεξανδρούπολης.

Τι προβλέπουν τα σχέδια εξυγίανσης (βάσει των νόμων 4072/2012 και 4013/2011 και μεταγενέστερα του Ν.4738/2020) των δύο καζίνο που είδε το Moneyreview.gr; Και για τα δύο καζίνο προβλέπεται η ίδρυση νέας εταιρείας την οποία θα ελέγχουν αποκλειστικά το Glafka Capital και η 100% θυγατρική του Invictus.

Review best casino online games

Καζίνο Ρίου

Στο καζίνο Ρίου, όπως επισημαίνεται στο σχέδιο της συμφωνίας εξυγίανσης, η αρνητική κερδοφορία της εταιρείας το διάστημα 2019-2021 σε συνδυασμό με τις υψηλές δανειακές υποχρεώσεις που ανήλθε σε 155 εκατ. ευρώ (Δεκ.2021) έχουν οδηγήσει την εταιρεία σε δυσμενή θέση. Επιπρόσθετα, οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, σε φόρους και τέλη υπερβαίνουν αθροιστικά τα 56 εκατ. ευρώ (Δεκ.2021), με την καθαρή θέση να διαμορφώνεται σε -237,3 εκατ. ευρώ.

Στο καζίνο Ρίου οι συνολικές απαιτήσεις των πιστωτών διαμορφώνονται σε 241 εκατ. ευρώ, με ποσό 129,3 εκατ. ευρώ να αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις που έχει αγοράσει η Invictus από την Intrum. Αυτές μαζί με τα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, προσωπικό και λοιπούς πιστωτές θα ρυθμιστούν.

Ύστερα, δηλαδή, από την αναδιάρθρωση της εταιρείας οι πιστωτές θα λάβουν συνολικά 26,6 εκατ. ευρώ ή το 11% του συνόλου των οφειλών, ποσοστό που δεν θα ξεπερνούσε το 0,3% εάν η εταιρεία οδηγούνταν σε πτώχευση. Όσον αφορά τις οφειλές ύψους 321 χιλ. ευρώ προς το σωματείο εργαζομένων μεταφέρονται στη νέα εταιρεία στο σύνολό τους και αποπληρώνονται κατά 100%.

Βασικοί πυλώνες της εξυγίανσης του καζίνο Ρίου είναι η είσοδος του Glafka στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και -κατά τον πρώτο χρόνο της περιόδου εξυγίανσης- η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά 4 εκατ. ευρώ και η περαιτέρω ΑΜΚ ύψους 6 εκατ. ευρώ (μέσω κεφαλαιοποίησης δανείων – debt to equity).

Προβλέπεται η απομάκρυνση 70 έως 80 ατόμων μέσω εθελουσίας εξόδου αξίας 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι η επίτευξη περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας από 9,4% έως 14,4% κατά την πρώτη πενταετία εξυγίανσης.

Όπως απαιτείται για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση του 100% των πιστωτών με ειδικό προνόμιο και του 70,3% επί του συνόλου των θιγόμενων. Με τη συμφωνία εξυγίανσης συναινούν τόσο ο Δήμος Πάτρας όσο και ο Δήμος Αιγιαλείας των οποίων οι απαιτήσεις διαμορφώνονται σε 438 χιλ. ευρώ.

Καζίνο Αλεξανδρούπολης

Στο καζίνο Αλεξανδρούπολης οι συνολικές απαιτήσεις των πιστωτών ανέρχονται σε 192 εκατ. ευρώ, με ποσό 129,3 εκατ. ευρώ να αντιπροσωπεύει τις υποχρεώσεις που έχει αποκτήσει η Invictus. Οι πιστωτές θα εισπράξουν συνολικά 19,6 εκατ. ευρώ ή το 10,2% των απαιτήσεων.

Η εξυγίανση της Vivere θα στηριχθεί στην ΑΜΚ ύψους 1,1 εκατ. ευρώ από τον επενδυτή και σε περαιτέρω αύξηση κεφαλαίου μέσω debt to equity ύψους 8,9 εκατ. ευρώ. Όπως και στο καζίνο Ρίου, θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου 300 χιλ. ευρώ για την απομάκρυνση 15 ατόμων, ενώ προβλέπεται ότι την πρώτη πενταετία της περιόδου εξυγίανσης θα επιτευχθεί περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 12,8%-16,9% αντίστοιχα.

Το καζινο αλεξανδρουπολησ, όπως επισημαίνει στη συμφωνία εξυγίανσης, αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα που εμπόδιζαν τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας, όπως τεταμένες σχέσεις με το προσωπικό, κινδύνους κατασχέσεων και περιοριστικά μέτρα για την εξάπλωση της πανδημίας.

Κατά τις παραδοχές του σχεδίου εξυγίανσης, τον πρώτο χρόνο της περιόδου εξυγίανσης, τα έσοδα του καζίνο θα αυξηθούν από 6,8 εκατ. ευρώ σε 8,4 εκατ. ευρώ τον έκτο χρόνο, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμός αύξησης της τάξεως του 5,2%.

Τις νέες εταιρείες διαχείρισης των καζίνο θα στελεχώσουν οι Ιωάννης Μαλισόβας, Πέτρος Μυλωνάς και Χριστόφορος Παπανικολάου με τους δύο τελευταίους να προέρχονται από το λονδρέζικο επενδυτικό κεφάλαιο. Στο παρελθόν το Glafka Capital, που ιδρύθηκε το 2018, επένδυσε μέσω του Bluemoon Capital Fund στον Αγροτικό Οίκο Σπύρου, έχοντας καλύψει ομολογιακό δάνειο 1,5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης – μεταβίβασης επιχείρησης θα εκδικαστούν τον Φεβρουάριο.

0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.